W naszej szkole odbędzie się kolejny próbny egzamin dla ósmoklasistów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje
egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie
poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki
oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego,
niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego).
Nasza szkoła przeprowadzi testy diagnostyczne od 17 do 19 marca br., zgodnie z poniższym harmonogramem:
 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – język angielski.
Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb
uczniów z niepełnosprawnościami.

Testy zostaną przeprowadzone w warunkach zbliżonych
do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy
z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów,
zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi). Diagnoza będzie przeprowadzona
z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych
CKE https://cke.gov.pl/index.php oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Skip to content