Imię i nazwiskoPrzedmiot/ funkcja
 RENATA KOSTUCH   Dyrektor szkoły
  ALEKSANDRA ŁYSKOWSKAEdukacja wczesnoszkolna/ wychowawca klasa I
 PIOTR ZIELEZIŃSKI    Religia
 MARIUSZ LAMK        Wychowanie fizyczne/ wychowawca klasa VII
 DANUTA MIELKAU    Edukacja wczesnoszkolna/ wychowawca klasa III
 HANNA PODLASKA    Muzyka, plastyka, technika/ wychowawca klasa VIII
 FLISIKOWSKA MIROSŁAWAPrzyroda, biologia/ wychowawca klasa IV
 MAGDALENA RZEWNICKAJęzyk polski / wychowawca klasa V
 ANETA GÓRSKA        Język angielski, język niemiecki
 MARIA KLINKOSZHistoria, wos
 MICHALINA SZWATFizyka, chemia, matematyka
 JAROSŁAW WITOSMatematyka / wychowawca klasa VI
 MARIA KOSTUCHinformatyka
 MACIEJ SZUTENBERGJęzyk kaszubski
 ANNA LIS DĄBKOWSKAEdukacja wczesnoszkolna/ wychowawca klasa II
 MAGDALENA GACHOWSKAWychowanie przedszkolne
 KAROLINA KĘDZIERSKAWychowanie przedszkolne
 IDA CZAJAJęzyk kaszubski
Kadra pedagogiczna 2020/2021
Skip to content