W kwietniu tego roku Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Starsi uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o Mikołajku, młodsi zaś o bajkach. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, w szczególności Teresie i Filipowi, którzy okazali się bezkonkurencyjni w swoich kategoriach wiekowych.

link do galerii

    Uczniowie klas IV-VII wzięli udział w szkolnym etapie Gminnego Konkursu Informatycznego. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat "100-lecie NIEPODLEGŁEJ".

Do następnego etapu konursu zostały zakwalifikowane prace uczniów klasy VII Antonii Jórzak, Piotra Kostucha, Anny Lis i Martyny Spisak.

Wyróżnionym gratulujemy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI PRZYWIDZKIEJ

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej  informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej  (dalej jako Szkoła).
 2. Adres Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej: Nowa Wieś Przywidzka ul. Szkolna 4, 83-047 Przywidz, Tel/fax : 58 300-02-94, Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej na podstawie art. 37 Rozporządzenia powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 58 711 68 68 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez Szkołę – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
 5. Szkoła przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 4 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Podmiot przetwarzający celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.
 7. Zbierane i przetwarzane przez Szkoła dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej klauzuli.
 8. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.
 9. Podmiot przetwarzający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator/Podmiot przetwarzający;

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO)

e) żądania usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO).

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     27 kwietnia 2018r. naszą szkołę odwiedziła grupa ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół i kierowników oświaty. Na prośbę Fundacji Solidarności Międzynarodowej przyjęliśmy delegację ukraińskich instytucji oświatowych, której zorganizowano studyjny wyjazd do Polski.

link do galerii

 

Dnia 03.05.2018r. delegacja uczniów naszej szkoły godnie reprezentowała nas na gminnych obchodach związanych z świętem Konstytucji 3 Maja.

lik do galerii

Otrzymaliśmy dofinansowanie:

Otrzymaliśmy dofinansowanie

Otrzymaliśmy dofinansowanie

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Cel i efekt operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub poprzez wyposażenie sali i nadanie jej charakteru kaszubskiego oraz przystosowanie jej do oferty edukacyjno-kulturalnej

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia sali nawiązującej do tradycji kaszubskiej oraz przystosowanie jej do celów edukacyjno-kulturalnych

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej


Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

         8 maja uczniowie klas 0 - III pojechali na wycieczkę do Stryszej Budy. W Parku Gigantów zachwycały gigantyczne ptaki, ogromne przedmioty codziennego użytku, monster truck i prawdziwy samolot Tupolew. Można było się zapomnieć w Świecie Krasnali lub monstrualnych owadów. Chłopcy ucieszyli się najbardziej z Kaszubskiego Gracika, w którym można było zobaczyć kilkadziesiąt pojazdów bajkowych, filmowych i z czasów PRL- u. Po zwiedzeniu wszystkich atrakcji dzieci posiliły się pieczonymi na ognisku kiełbaskami i ruszyły na plac zabaw. Wycieczka bardzo się wszystkim podobała. Każdy znalazł coś co go szczególnie zachwyciło i będzie to długo wspominał.

link do galerii

Niecodzienną  okazją  do  śmiechu  i rozrywki   był  występ  Cyrku "Szok " w naszej Szkole.  Uczniów  bawiło  dwóch cyrkowców,  w  tym  zabawny  klown, który chodząc na bardzo wysokich szczudłach  zaprezentował  pokaz  żonglerki. jazdy na rowerze jednokołowym i mini  rowerku.

Wiele emocji dostarczył pokaz węża, którego uczniowie mogli pogłaskać. Jak  na  prawdziwy  cyrk   przystało, nie  obyło  się  również  bez  czarów. Dzieci mogły m.in. zobaczyć  jak  za  pomocą  dziwnej maszynki kawałek zwykłej kartki zamienia się w banknot.

Nasi uczniowie byli jednak nie tylko widzami, ale również aktywnymi cyrkowcami.

Na zakończenie przedstawienia pojawił się wielki, pluszowy, biały niedźwiedź, po nim Superman, którzy sprawili widzom wiele radości swoim popisowym tańcem.

Po  występie  cyrkowi   artyści  od  całej uczniowskiej  publiczności otrzymali  gromkie  brawa.

link do galerii

XII edycja Kuratoryjnej Wojewódzkiej „Małej Olimpiady Historii Polski”
 
Pierwszy raz Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Przywidzkiej wzięła udział w Małej Olimpiadzie Historii Polski. Dwoje  uczniów z naszej szkoły – Natalia Mazerewicz i Tomasz Patoka – pojechało 19 lutego do gdańskiej 39 – tki na etap międzyszkolny. Tego dnia, oprócz naszych uczniów w szranki stanęło ok 70 uczniów z całego województwa, tak więc konkurencja była bardzo poważna. Do ścisłego finału może zakwalifikować się tylko 10 najlepszych, ale sam udział w takiej imprezie jest już wielkim sukcesem.

        W Zespole Szkół w Przywidzu dn. 18 marca 2018r. odbyły się uroczyste obchody Dnia Jedności Kaszubów, na które zostaliśmy również zaproszeni. Młodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się tanecznie, natomiast starsi, z akompaniamentem Pana Macieja zaśpiewali kaszubskie piosenki. 

link do galerii

 

Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl