Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

września 2018r.

10.00 - msza św. w Kościele w Nowej Wsi Przywidzkiej

11.00 - w szkole

    14 czerwca uczniowie klas 0- III wyruszyli na wycieczkę do Gdańska. Przespacerowali się po Parku Reagana, pobawili się na plaży, a na końcu spędzili wspaniale czas na ogromnym placu zabaw. W drodze powrotnej zjedli lody i przekąski w McDonald’s

Każdy z uczestników był zadowolony. Jednym bardziej podobały się zabawy nad morzem, innym niespotykane zabawki na placu zabaw.

link do galerii

      9 czerwca, dzięki uprzejmości i zaangażowaniu rodziców jednej z naszych uczennic, wszystkie dzieci z naszej szkoły mogły wziąć udział w Festynie z okazji Dnia Dziecka, organizowanym przez LOTOS Kolej. Tego dnia na dzieci czekało naprawdę mnóstwo atrakcji: dmuchane zamki, przejażdżki pociągiem, fotobudka, konkurs plastyczny, laboratorium chemiczne, mnóstwo lodów, słodyczy i owoców. Dzieci wzięły udział w wielu konkursach i niemal każdy zdobył nagrodę. Dzieciom bardzo podobało się laboratorium, w którym pracownicy Lotos Lab pomagali zrobić samodzielnie m.in. perfumy, czy zbadać wodę którą zabrali z domu.

Dzieci wróciły do domów obdarowane prezentami i bardzo zadowolone.

link do galerii

       Kolejny już raz, z okazji Dnia Matki, Dnia Ojca i Dnia Dziecka w naszej szkole odbył się Festyn Rodzinny. Atrakcji nie brakowało:

- wernisaż prac naszych uczniów – „Nasza Brazylia” – przepiękna oprawa wernisażu, a przede wszystkim niesamowite prace uczniów, zachwyciły wszystkich gości;

- drużynowe rozgrywki sportowe – rywalizacja była zacięta, ale wszyscy startujący wrócili do domów z pucharami;

- kino – uczniowie klasy VII nakręcili film, w którym sami zagrali – wśród gości zdobył wysokie recenzje;

Indywidualne biegi – długi dystans sprawił, że każdy kto dobiegł do mety może czuć się mistrzem;

- konkurs na najsmaczniejsze ciasto – okazuje się że wśród mam jest wiele wybitnych kucharek;

 - animacje – dzieciom umilały czas panie animatorki, które bawiły się z dziećmi i malowały im przepiękne rysunki na twarzach;

- kącik chemiczny – nasi uczniowie chwalili się wiedzą, jaką zdobywają na lekcjach chemii;

 - dmuchany zamek i wata – do tych miejsc była ciągła kolejka, chętnych do zabawy i  łasuchów u nas nie brakuje;

- mecz rodzice – pracownicy szkoły – rodzice okazali się nie do pokonania;

Na zmęczonych i głodnych czekała kawiarenka, w której można było zjeść grochówkę i spróbować przepysznych wypieków mam.

To był naprawdę udany dzień!

link do galerii

         W kwietniu tego roku Biblioteka szkolna ogłosiła konkurs dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Starsi uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę o Mikołajku, młodsi zaś o bajkach. Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym, w szczególności Teresie i Filipowi, którzy okazali się bezkonkurencyjni w swoich kategoriach wiekowych.

link do galerii

    Uczniowie klas IV-VII wzięli udział w szkolnym etapie Gminnego Konkursu Informatycznego. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat "100-lecie NIEPODLEGŁEJ".

Do następnego etapu konursu zostały zakwalifikowane prace uczniów klasy VII Antonii Jórzak, Piotra Kostucha, Anny Lis i Martyny Spisak.

Wyróżnionym gratulujemy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NOWEJ WSI PRZYWIDZKIEJ

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej  informuje, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej  (dalej jako Szkoła).
 2. Adres Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej: Nowa Wieś Przywidzka ul. Szkolna 4, 83-047 Przywidz, Tel/fax : 58 300-02-94, Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej na podstawie art. 37 Rozporządzenia powołano Inspektora Danych Osobowych, z którym skontaktować się można pod numerem telefonu +48 58 711 68 68 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Zbierane dane osobowe, w tym dane wrażliwe są przetwarzane przez Szkołę – na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w pozostałych przypadkach - na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów cywilnoprawnych zawartych z kontrahentami. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Państwa danych nie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ani nie służy realizacji umowy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z Państwem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
 5. Szkoła przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań określonych w pkt. 4 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Podmiot przetwarzający celu przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody.
 7. Zbierane i przetwarzane przez Szkoła dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, księgowo – finansowe oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej klauzuli.
 8. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie są odbiorcami danych osobowych.
 9. Podmiot przetwarzający nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Szkołę  danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator/Podmiot przetwarzający;

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO);

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO);

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO)

e) żądania usunięcia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO).

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

     27 kwietnia 2018r. naszą szkołę odwiedziła grupa ukraińskich nauczycieli, dyrektorów szkół i kierowników oświaty. Na prośbę Fundacji Solidarności Międzynarodowej przyjęliśmy delegację ukraińskich instytucji oświatowych, której zorganizowano studyjny wyjazd do Polski.

link do galerii

 

Dnia 03.05.2018r. delegacja uczniów naszej szkoły godnie reprezentowała nas na gminnych obchodach związanych z świętem Konstytucji 3 Maja.

lik do galerii

Otrzymaliśmy dofinansowanie:

Otrzymaliśmy dofinansowanie

Otrzymaliśmy dofinansowanie

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Cel i efekt operacji: Propagowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub poprzez wyposażenie sali i nadanie jej charakteru kaszubskiego oraz przystosowanie jej do oferty edukacyjno-kulturalnej

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia sali nawiązującej do tradycji kaszubskiej oraz przystosowanie jej do celów edukacyjno-kulturalnych

Strona internetowa opracowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej


Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl