9 grudnia zwitał do naszej szkoły Mikołaj. Najpierw dzieci obejrzały spektakl "Magia Świąt" Teatru Fantazja, potem zostały obdarowane paczkami pełnymi słodyczy.

link do galerii

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Dlatego powstał program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, w którym wzięliśmy udział.

Po wykładzie, na temat tego, dlaczego śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, dzieci przygotowały pyszne, zdrowe kanapki. 

link do galerii

18 października odwiedził naszą szkołę Teatr Fantazja.

Dzieci obejrzały przedstawienie "Przygody Alladyna", w którym również aktywnie uczestniczyły.

Taka forma przedstawienia, to nie tylko świetna zabawa, ale też ciekawy sposób, aby nawet najmłodsze

dzieci zrozumiały pouczające morały bajek.

link do galerii

Dnia 21 października uczniowie klasy I Ślubowali:

Obiecuję uroczyście:

Będę starał się być dobrym i uczciwym.

Bedę strzegł honoru i dobrego imienia swojej szkoły.

Bedę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.

Bedę uczył się tego co piękne i mądre.

Bedę kochał i czcił moją Ojczyznę i przyczynię sie do jej rozwoju, aby wyrosnąć na dobrego obywatela naszej Ojczyzny - Polski.

 Ślubujemy!

 

link do galerii

 

Dnia 9 września uczniowie oddziału przedszkolnego pojechali do Stryszej Budy. Zwiedzili Park Miniatur i  byli w Gabinecie śmiechu. Na koniec zjedli kiełbaski, które samodzielnie upiekli na ognisku.

 

link do galerii

29 września uczniowie klasy III i IV pojechali do Gdyni, do EduParku. 

link do galerii

Dnia 7 października uczniowie klasy I i II pojechali do Teatru Muzycznego w Gdyni.

Obejrzeli przedstawienie pt. "Tuwim dla dzieci". Po spektaklu bawili sie na nadmorskim placu zabaw.

Na zakończenie wycieczki posilili sie w Mc Donaldzie i szczęśliwi wrócili do domu.

 

link do galerii

W dniu 16.09.2014 uczniowie klasy V i VI pojechali do Subkowy, do  Grodu Żywej Hstorii Kerin.

Po „Lekcji Żywej Historii”, która odbyła się amfiteatrze Grodu, uczniowie zobaczyli pokaz walk rycerskich , uczestniczyli we wspólnych zabawach plebejskich i obejrzeli stanowiska rzemieślnicze. 

 

link do galerii

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej zaprasza do złożenia oferty na wyposażenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej w ramach projektu: Modernizacja oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej nr WND-POKL.09.01.01-22-013/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


Dokumenty do pobrania

Kontakt tel. 606 318 579

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

                                                                                              Nowa Wieś Przywidzka, 08.08.2014 r.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej

ul. Szkolna 4, 83-047 Nowa Wieś Przywidzka

 

Dotyczy:             zapytania ofertowego na wyposażenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej w ramach projektu: Modernizacja oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiejnr WND-POKL.09.01.01-22-013/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający stwierdza, iż do godz. 14:00 dnia 31 lipca 2014r. wpłynęło sześć ofert. W dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert.

W wyniku otwarcia stwierdzono, że wykonawcy złożyli następujące oferty:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

 1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

  Kwota netto: 4 042,27 zł Kwota brutto: 4 971,99zł

 2. Kladrew Urszula Muża Klaman, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6
  Kwota netto: 3 600,30zł  Kwota brutto: 4 428,37zł

 

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

Zamawiający stwierdził, iż oferta 2 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

W związku z tym Wykonawcom przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 89,07 punktów

Oferta 2: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 2 większej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ I, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

 1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

  Kwota netto: 5 641,89zł        Kwota brutto: 6 932,90zł

   

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

 

W związku z tym Wykonawcy przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 1 największej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ II, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

 1. Kladrew Urszula Muża Klaman, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6
  Kwota netto: 7 371,00zł  Kwota brutto: 9 066,33zł

 

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

 

W związku z tym Wykonawcy przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 1 największej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ III, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:

 1. Kladrew Urszula Muża Klaman, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6
  Kwota netto: 29 000,00zł  Kwota brutto: 35 670,00zł

 2. F.H.U. Auto – Sport Ireneusz Konkel, Cieszenie7D, 83-334 Miechucino

  Kwota netto: 27 073,17zł  Kwota brutto: 33 300,00zł

   

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

Zamawiający stwierdził, iż oferta 2 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

 

W związku z tym Wykonawcom przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 93,36 punktów

Oferta 2: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 2 większej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ IV, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

 

 

Na tym procedurę otwarcia ofert zakończono.

 

 


Spis podręczników na rok szkolny 2014/2015 znajduje się w zakładce PODRĘCZNIKI

 

 

Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl