Dnia 9 września uczniowie oddziału przedszkolnego pojechali do Stryszej Budy. Zwiedzili Park Miniatur i  byli w Gabinecie śmiechu. Na koniec zjedli kiełbaski, które samodzielnie upiekli na ognisku.

 

link do galerii

29 września uczniowie klasy III i IV pojechali do Gdyni, do EduParku. 

link do galerii

Dnia 7 października uczniowie klasy I i II pojechali do Teatru Muzycznego w Gdyni.

Obejrzeli przedstawienie pt. "Tuwim dla dzieci". Po spektaklu bawili sie na nadmorskim placu zabaw.

Na zakończenie wycieczki posilili sie w Mc Donaldzie i szczęśliwi wrócili do domu.

 

link do galerii

W dniu 16.09.2014 uczniowie klasy V i VI pojechali do Subkowy, do  Grodu Żywej Hstorii Kerin.

Po „Lekcji Żywej Historii”, która odbyła się amfiteatrze Grodu, uczniowie zobaczyli pokaz walk rycerskich , uczestniczyli we wspólnych zabawach plebejskich i obejrzeli stanowiska rzemieślnicze. 

 

link do galerii

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej zaprasza do złożenia oferty na wyposażenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej w ramach projektu: Modernizacja oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej nr WND-POKL.09.01.01-22-013/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.


Dokumenty do pobrania

Kontakt tel. 606 318 579

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

                                                                                              Nowa Wieś Przywidzka, 08.08.2014 r.

 

Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej

ul. Szkolna 4, 83-047 Nowa Wieś Przywidzka

 

Dotyczy:             zapytania ofertowego na wyposażenie szkoły podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej w ramach projektu: Modernizacja oddziału przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiejnr WND-POKL.09.01.01-22-013/13, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający stwierdza, iż do godz. 14:00 dnia 31 lipca 2014r. wpłynęło sześć ofert. W dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert.

W wyniku otwarcia stwierdzono, że wykonawcy złożyli następujące oferty:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

 1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

  Kwota netto: 4 042,27 zł Kwota brutto: 4 971,99zł

 2. Kladrew Urszula Muża Klaman, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6
  Kwota netto: 3 600,30zł  Kwota brutto: 4 428,37zł

 

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

Zamawiający stwierdził, iż oferta 2 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

W związku z tym Wykonawcom przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 89,07 punktów

Oferta 2: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 2 większej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ I, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

 1. Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

  Kwota netto: 5 641,89zł        Kwota brutto: 6 932,90zł

   

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

 

W związku z tym Wykonawcy przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 1 największej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ II, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

 1. Kladrew Urszula Muża Klaman, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6
  Kwota netto: 7 371,00zł  Kwota brutto: 9 066,33zł

 

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

 

W związku z tym Wykonawcy przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 1 największej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ III, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

 

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:

 1. Kladrew Urszula Muża Klaman, 83-300 Kartuzy, ul. 3 Maja 17/6
  Kwota netto: 29 000,00zł  Kwota brutto: 35 670,00zł

 2. F.H.U. Auto – Sport Ireneusz Konkel, Cieszenie7D, 83-334 Miechucino

  Kwota netto: 27 073,17zł  Kwota brutto: 33 300,00zł

   

Zamawiający stwierdził, iż oferta 1 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

Zamawiający stwierdził, iż oferta 2 spełnia/nie spełniawarunków przetargu.

 

W związku z tym Wykonawcom przyznano następujące punkty:

Oferta 1: 93,36 punktów

Oferta 2: 100,00 punktów

 

Z uwagi na osiągnięcie przez oferenta nr 2 większej liczby punktów, Zamawiający postanowił udzielić mu zamówienia na CZĘŚĆ IV, na zasadach opisanych w warunkach zapytania ofertowego.

 

 

 

Na tym procedurę otwarcia ofert zakończono.

 

 


Spis podręczników na rok szkolny 2014/2015 znajduje się w zakładce PODRĘCZNIKI

 

 

 

 

27.06.2014r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczniowie naszej szkoły odebrali świadectwa i rozpoczęli wyczekiwane wakacje. Najlepsi zostali nagrodzeni za całoroczną pracę. 

W tym dniu pożegnaliśmy naszych szóstoklasistów. Życzymy Wam sukcesów w nowej szkole. 

 

Link do galerii

 

 

     Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas IV - VI wybrali się na wycieczkę do Lublina. Przez 4 dni dzieci zwiedziły Lublin, Zamość, Kazimierz Dolny i Sandomierz.

link do galerii

 

Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl