8 sierpnia 2011r. Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Nowej Wsi Przywidzkiej podpisał umowę o dofinansowanie budowy dwóch boisk i placu zabaw, które powstaną przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej.

 

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor Szkoły i Wiceprezes Stowarzyszenia - Józef Kaźmierczak, Prezes Stowarzyszenia -Dariusz Kostuch, Marszałek Województwa Pomorskiego - Mieczysław Struk, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego - Wiesław Byczkowski.

 

Dwa projekty złożone przez Stowarzyszenie w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Działania 9.3 Osi Priorytetowej 9 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, zostały wybrane przez Zarząd Województwa Pomorskiego jako projekty kwalifikujące się do wsparcia.

 

Jest to wielki sukces Stowarzyszenia, które na budowę boisk i placu zabaw otrzyma 85% dofinansowania z Unii. Dzięki zawartym umowom, w naszej miejscowości zostaną zrealizowane inwestycje o łącznej wartości około 700 tys. zł.

Zakończyliśmy budowy związane z projektami unijnymi dotyczącymi budowy boiska wielofunkcyjnego i sportowego oraz placu zabaw. Projekty pt.:

 

„Aktywizacja mieszkańców Gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do infrastruktury rekreacyjnej – etap I – budowa boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka.”

 

 

 

 

„Aktywizacja mieszkańców Gminy Przywidz poprzez poprawę dostępu dzieci i młodzieży do infrastruktury rekreacyjnej – etap II – budowa boiska sportowego w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka.”

 

 

 

 

Projekt i wykonanie: StudioArt.biz
spnowawies.edu.pl